41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

சரவணன் சந்திரன்

எக்ஸ்டஸி
$10.75
மதிகெட்டான் சோலை
$8.25
ஐந்து முதலைகளின் கதை
$7.75
ரோலக்ஸ் வாட்ச்
$7
ஐந்து முதலைகளின் கதை
$6.5
ரோலக்ஸ் வாட்ச்
$6.5
பார்பி
$6.5
அஜ்வா
$6.5
அஜ்வா
$5.75
வெண்ணிற ஆடை
$5.75
பாவத்தின் சம்பளம்
$5.5
வெண்ணிற ஆடை
$4.75