அருண் பதிப்பகம்

ஓவியனின் தூரிகையாய்...!
$8.75
மாய நதியிலே நான்...!
$4.75
மனம் கொய்த மயிலிறகே...!
$11.25
சுவாசமாகிய தென்றல் நீ...
$9
கீதையடி நீ எனக்கு...!
$4.75
மல்லிகை மனம்
$8.25
இன்னுயிராவாய் என்னுயிரே...!
$13
சில்லிடும் இனிமை தூறலாய்...!
$8.25
செவ்வானமே பொன்மேகமே!
$8.25
உன்னைக் கண்டேன் ... காதல் கொண்டேன்...!
$10.5
கானலோ... நாணலோ... காதல்!
$10.5
தண்ணீரில் தாகம்... பாகம்-1
$10.5
தண்ணீரில் தாகம்... பாகம்-2
$8.25
வெள்ளை இருட்டு
$7.5
என் சோலை பூவே
$15.5
என் சுவாசக்காற்று நீ..!
$4.5
நீயா...? நானா...?
$9.5
விழியோரக் கவிதைகள்
$9
உயிரில் கலந்த உறவிதுவோ!
$10
டெடிபியர் காதல்
$13