41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

அருண் பதிப்பகம்

சொந்தமாய் வந்த சொர்க்கமே!
$13
விண்மீது வெண்பிறையாய்...
$7.75
நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன்
$8.25
வீழ்கிறேன் உனது விழியில்...
$9.5
சிவப்பு உடை தேவதை!
$8.25
இதயத்தின் சுகம் நீ...
$9
இதயம் வரை நனைகிறதே!
$4.5
கண்ணில் உன்னைக் காணும் முன்னே!
$11.75
என்னை முத்தமிட்டு முகிழ்த்தவா!
$14.25
மாயவனோ!! தூயவனோ!!
$13.75
தொடாமலே சுடும் தணல் !
$12.5
நேசமே சுவாசமாய்...
$8.25
மௌனமே கீதமாய்
$14.25
விழியால் மொழி சொல்ல வா...
$8.75
கனாவில் நனையும் விழிகள்
$8.75
நீயின்றி நானேதடி?
$9
ஆசை மேகம்
$9
காத்திருந்தேன் சகியே!
$10.75
நினைவே நீதானடி!
$10.5
வேள்வித் தீ
$13