41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

Oxford English-English-Tamil Dictionary

ஆசிரியர்: Oxford

Oxford University Press

$27.75

Little Oxford English Dictionary

ஆசிரியர்: Oxford

Oxford University Press

$12

Pocket Oxford English Dictionary

ஆசிரியர்: Oxford

Oxford University Press

$14

Oxford English Mini Dictionary

ஆசிரியர்: Oxford

Oxford University Press

$6.25

Oxford Advanced Learner Dictionary

ஆசிரியர்: Oxford

Oxford University Press

$27.75