சென்னை புத்தகக் காட்சிக்காக வெளிவரும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் தங்களுக்கு தேவையானவை மட்டும் எளிதாக தேர்வு செய்யும் வகையில் ஆசிரியர், வகைகள், பதிப்பகம் என பிரித்துள்ளோம். கீழே உள்ள சேவையை பயன்படுத்தி பயன் பெறுவீர்.

மனநிழல் காட்சிகளும் சலனங்களும்

₹120

கபாலகுண்டலா

₹125

செல்லாத பணம்

₹325

பேனாவுக்குள் அலையாடும் கடல்‬

₹0

கருப்பினப் பெண்ணியப் பிரகடனம்

₹60

காகிதப் பாவைகள்

₹250

தொல்காப்பிய இலக்கியம்

₹0

வெற்றிக்களிறு

₹0

ராஜாளி (கடல்புறாவுக்குப் பின்) பாகம்-1

₹250

ராஜாளி (கடல்புறாவுக்குப் பின்) பாகம்-2

₹350

வென்வேல் சென்னி முத்தொகுதி - 1

₹600

வென்வேல் சென்னி முத்தொகுதி - 2

₹600

ஆண் காக்கை

₹60

அச்சப்படத் தேவையில்லை

₹100

தங்கைக்கோர் குழந்தை (சிறுகதைகள்)

₹50

நகுதற் பொருட்டு

₹100

பெருவெளிக் காற்று

₹130

காதலின் சங்கீதம்

₹25

என்னை மட்டும் காதல் பண்ணு

₹30

கண்டு கொண்டேன் காதலை

₹25

காதலே தேடலாய்

₹25

இன்னும் என்னை என்ன செய்யப் போகிறாய்?

₹25

எமை ஆளும் நிரந்தரா

₹30

தூயவளே

₹0

பெண்கள் இப்படித்தான் நினைக்கிறார்களா?

₹150

நதியின் மூன்றாவது கரை

₹90

டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு

₹100

எதிர்ப்பும் வெறுப்பும்

₹120

அப்சரஸ்

₹80

பேட்டை

₹390