41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!
Our Latest Videos

Books of Sandhya Publications

Sandhya Publications is a leading publisher in Tamil language. We have brought out more than 500 titles in the last 15 years right from the time of our inception in the year 2000. We are known for tamil translations of world classics and the works of modern masters of Tamil language in both fiction and non fiction. Many of our titles have received state awards and awards instituted by prestigious literary forms.