போதி பதிப்பகம் மெய்நிகர் புத்தகக் கண்காட்சி

அக்கக்கா குருவிகள்
₹ 90  
இதுதான் சினிமா
₹ 150  
உலகைக் கலக்கிய திரைப்படங்கள்
₹ 130  
தமிழ் சினிமா: சில நிகழ்வுகள்... பதிவுகள்...
₹ 140  
பளபள உலகம்... கலகல பார்வை...!
₹ 120  
வீட்டில் இருந்தபடியே சம்பாதிக்க 90 தொழில்கள்
₹ 125  
நிழல்களின் தேசம்
₹ 150  
திரை உலக சிகரங்கள்
₹ 170  
வாக்குமூலம்
₹ 110  
சேது
₹ 130  
சாம்பல் கிண்ணம்
₹ 130  
காதல் கோட்டை
₹ 140  
மாற்றுக்களம்
₹ 60  
செம்மணி வளையல்
₹ 80  
போர்க்களம்
₹ 70  
தமிழ் சினிமா: எழுச்சியும்... வீழ்ச்சியும்...
₹ 90  
விதியின் தீர்ப்பு
₹ 60  
கேப்டன் மகள்
₹ 150  
குற்றம் பார்க்கின்
₹ 55  
சின்னச் சின்ன புறக்கணிப்புகள்
₹ 45  
பாரதி கண்ணம்மா
₹ 70  
புதைமணல்
₹ 60  
தமிழ் சினிமாவில்
₹ 90  
பூவே உனக்காக
₹ 70  
அப்பாவோடு கனவும்
₹ 70  
உள்ளத்தில் குழந்தை
₹ 100  
ஸெர்யோஸா என்றொரு சிறுவன்
₹ 75  
திரும்ப வராத கடந்த காலம்
₹ 100  
உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன்
₹ 100  
ராம்
₹ 185  
தமிழ் சினிமா சொல்ல மறந்த கதைகள்
₹ 80  
முகங்கள்
₹ 120  
முற்பகல் செய்யின்
₹ 70  
வீட்டில் இருந்தபடியே சம்பாதிக்கலாம்
₹ 90  
ஒலேஸ்யா
₹ 60  
பிரியத் தொடங்கும் பாதை
₹ 240  
நினைவின் நிழல்
₹ 160  
செலுலாய்டு தேவதைகள்
₹ 130