வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
உறுமி மேள காவடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
கிரிவலம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் வெளியீடு: ₹75
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
மண்டல பூஜை விரதமிருந்து பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75
முந்தி முந்தி விநாயகனே & விநாயகர் சூப்பர்ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
வெட்டிவேரு வாசம் மற்றும் கிராமிய ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: ₹75