அரோகரா சொல்லுங்க பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிதாசன், கருணாஸ் வெளியீடு: ₹60