சுகந்தி சுப்ரமணியன் படைப்புகள் ஆசிரியர்: பன்னீர் செல்வம்.சி பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹330
அவர்களும் அவர்களும் ஆசிரியர்: க.பாலபாரதி பதிப்பகம்: உயிர் எழுத்து பதிப்பகம் ₹100
பம்பாய் இனிப்பு - பாயாசம் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
பலவிதமான சாதங்கள் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
சிற்றுண்டி, பலகாரங்கள் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
சாம்பார், காரக் குழம்பு ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
கூட்டு, கறி வகைகள் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
சைவ சூப் வகைகள் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
ரசம், பச்சடி, வத்தல் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
அசைவ சூப் வகைகள் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
மீன் சமையல் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
முட்டை சமையல் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
மட்டன் சமையல் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
கோழி - வாத்து, காடை சமையல் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
பம்பாய் இனிப்பு - பாயாசம் ஆசிரியர்: திருமதி சரோஜா பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செல்வ நிலையம் ₹25
தேயிலைப் பூக்கள் ஆசிரியர்: பன்னீர் செல்வம்.சி பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் ₹175
கோமகனின் தனிக்கதை ஆசிரியர்: கோமகன் பதிப்பகம்: புலம் ₹150
மதுரைக் காஞ்சி பதிப்பு வரலாறு(1889 - 2013 ) ஆசிரியர்: முனைவர் அ. செல்வராசு பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹0