பா.இறையரசன்

இதழாளர் பாரதி ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: யாழிசைப் பதிப்பகம் ₹300
தமிழர் நாகரிக வரலாறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹250
தமிழ்நாட்டு வரலாறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹250
செம்மொழிச் செம்மல்கள் 2 ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: தமிழ்மண் பதிப்பகம் ₹125
செம்மொழிச் செம்மல்கள் 1 ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: தமிழ்மண் பதிப்பகம் ₹115
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹90
பாரதியாரின் விஜயா சூரியோதயம் இதழ்கள் (1909 - 1910) ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹90
செம்மொழியும் சிவந்த ஈழமும் ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹60
இதழாளர் பாரதி ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: ₹60
தமிழர் நாகரிக வரலாறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹49
குழந்தைக்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: எழுத்தேணி கல்வி தொண்டு அறக்கட்டளை ₹40
தனிநாயக அடிகளின் இதழியல் வழித் தமிழ்ப்பணி ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ₹30
மேடு பள்ளம் ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹25
பாலை நானூறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹25
கல்வித்தமிழ் மலருமா ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: மணிவாசகர் பதிப்பகம் ₹25