எஸ்.கார்த்திகேய சிவம்

ஆதிசைவர்கள் வரலாறு ஆசிரியர்: எஸ்.கார்த்திகேய சிவம் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹180
மாதொருபாகனார்க்கு வழிவழி அடிமை செய்யும் ஆதி சைவர்கள் வரலாறு (சிவாசாரியார்கள் சரித்திரம்) ஆசிரியர்: எஸ்.கார்த்திகேய சிவம் பதிப்பகம்: ஆதி சைவர்கள் நலவாழ்வு மையம் ₹200