மு.பழனிசாமி

வீரம் செறிந்த மகாபாரத மாந்தர்கள் வரிசை கர்ணன் ஆசிரியர்: மு.பழனிசாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹40
திருவள்ளுவர் - ஔவையார் கதையும் நாடகமும் ஆசிரியர்: மு.பழனிசாமி பதிப்பகம்: வெற்றிபதிப்பகம் ₹70