கோ.ரகுபதி

பறையன் பாட்டு
₹80
இரட்டைமலை சீனிவாசனின் மத நிலைப்பாடு
₹100 ₹95 (5% OFF)
காவேரிப் பெருவெள்ளம் 1924
₹275 ₹248 (10% OFF)
பாலம்மாள் - முதல் பெண் இதழாசிரியர்
₹160 ₹152 (5% OFF)
திராவிடப் பத்திரிகைகளில் ஆதிதிராவிடர் ஆவணங்கள்
₹160 ₹144 (10% OFF)
தலித்துகளும் தண்ணீரும்
₹160 ₹152 (5% OFF)
தலித் பொதுவுரிமைப் போராட்டம்
₹190 ₹185 (3% OFF)
தீண்டாமைக்குள் தீண்டாமை: (புதிரை வண்ணார் வாழ்வும் இருப்பும்)
₹100
ஆனந்தம் பண்டிதர்
₹225
கல் கரையும் நேரம்
₹100
காந்தியின் ஸநாதந அரசியல்
₹120