கோ.ரகுபதி

பறையன் பாட்டு ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: தடாகம் வெளியீடு ₹80
காவேரிப் பெருவெள்ளம் 1924 ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹275
இரட்டைமலை சீனிவாசனின் மத நிலைப்பாடு ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: தடாகம் வெளியீடு ₹100
பாலம்மாள் - முதல் பெண் இதழாசிரியர் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: தடாகம் வெளியீடு ₹160
திராவிடப் பத்திரிகைகளில் ஆதிதிராவிடர் ஆவணங்கள் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: தடாகம் வெளியீடு ₹160
தலித்துகளும் தண்ணீரும் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹160
தலித் பொதுவுரிமைப் போராட்டம் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190
தீண்டாமைக்குள் தீண்டாமை: (புதிரை வண்ணார் வாழ்வும் இருப்பும்) ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதிசி. லஷ்மணன் பதிப்பகம்: புலம் ₹100
ஆனந்தம் பண்டிதர் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
கல் கரையும் நேரம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹100
காந்தியின் ஸநாதந அரசியல் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹120