சிவபாரதி

உலக நாதர் அருளிய உலக நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹100
வெற்றிப் படிகள் பொன்மொழிக் கதைகள் 1 ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹60
திறமைக்குப் பரிசு பொன்மொழிக் கதைகள் 2 ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
பாரதி ஆத்திச்சூடி கதைகள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹50
தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: சஞ்சீவியார் பதிப்பகம் ₹40
தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
உலகம் போற்றும் பெண்மணிகள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
மாணவர்களுக்கான மேடை நாடகங்கள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
காற்றின் மொழி ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
முன்ஜென்ம தேடல் நீ ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
பனிப் பாறைகள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
மௌனப் புயல் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
உச்சிமலை சாரல் நீ ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
உன் பார்வை ஒரு வரம் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
நீங்களும் வெற்றியாளர்தான் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
சாதனையை நோக்கிய பயணம் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
சிகரமும் நீயே அதன் உயரமும் நீயே ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
உலகை ஆளும் மந்திரம் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
உன் கைக்குள் வானம் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40