இரா.நக்கீரன்

உள்ளதைச் சொல்கிறேன் ஆசிரியர்: இரா.நக்கீரன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹65
சத்ரபதியின் மைந்தன் ஆசிரியர்: இரா.நக்கீரன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹50
ஜோதிடக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: இரா.நக்கீரன் பதிப்பகம்: கவிதாலயம் ₹100