பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத்

என் சுவாசம் நீயே... ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹160
முத்தம் எனும் மிட்டாய் ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹150
நிழலே நிஜமாய்... ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹130
பொய்ப்பூட்டு ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹160
பிடி காடு ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: எம் எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹160
தித்திக்குதே தேன்மழையாய் ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் ₹180
இமையாக நான்! விழியாக நீ! ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் ₹140
யாதுமாகினாய் ஆசிரியர்: பிரத்யுக்ஷா பிரஜோத் பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25