வி.ச.வாசுதேவன்

சித்திரமும் பாரதியின் கவித்திறமும்
₹75
மகாகவி பாரதியாரும் மாமேதை இராமானுஜனும்
₹100
பாரதி உள்ளம்
₹135
மகாகவி பாரதியார் போற்றும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் (திருப்பாவை- நாச்சியார் திருமொழிப் பாடல்களுடன் )
₹110