கல்கி

பொன்னியின் செல்வன் (ஐந்து பாகங்கள் ) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹400
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 1 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
பொன்னியின் செல்வன் (ஐந்து பாகங்கள் சேர்ந்த ஒரே புத்தகம் ) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹500
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 2 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
சிவகாமியின் சபதம் (4 பாகங்கள் ) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹250
சிவகாமியின் சபதம் - பார்த்திபன் கனவு ( இரண்டு சேர்ந்த ஒரே புத்தகம் ) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹350
கள்வனின் காதலி ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹180
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 3 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
சோலைமலை இளவரசி (படங்களுடன்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் ₹110
பார்த்திபன் கனவு ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹165
சிவகாமியின் சபதம் - பார்த்திபன் கனவு ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹350
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 4 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
கல்கியின் பார்த்திபன் கனவு (படங்களுடன்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் ₹200
பொன்னியின் செல்வன்-5 பாகங்களும் (படங்களுடன்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் ₹999
Ponniyin Selvan - Comics Part 1 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 5 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
யுவ பாரதம்-இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு ஆசிரியர்: லாலா லஜபதி ராய் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹260
பொன்னியின் செல்வன் (ஐந்து தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: அமராவதி ₹350
மோகினித் தீவு (படங்களுடன்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் ₹80
பொன்னியின் செல்வன் (5 தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: சிவகுரு பதிப்பகம் ₹700