சாந்தா ராமேஷ்வர் ராவ்

இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் (ஜெ.கிருஷ்ண மூர்த்தி ஆசிரியர்: சாந்தா ராமேஷ்வர் ராவ் பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹50
வனம் வானம் வாழ்க்கை ஆசிரியர்: சாந்தா ராமேஷ்வர் ராவ் பதிப்பகம்: ராஜமாணிக்கம்மாள் ₹80