அப்பணசாமி

நாமசூத்திரர்கள் இயக்கம் ஆசிரியர்: சேகர் பந்தோபாத்யாயா பதிப்பகம்: புலம் ₹50
கொடக்கோனார் கொலை வழக்கு ஆசிரியர்: அப்பணசாமி பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹180
பேனா தொலைந்து போனது ஆசிரியர்: அப்பணசாமி பதிப்பகம்: ₹60
டேஞ்சர் ஸ்கூல் ஆசிரியர்: அப்பணசாமி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹120
பயங்கரவாதி என புனையப்பட்டேன் ஆசிரியர்: நந்திதா ஹக்ஸர்மொகமது ஆமிர் கான் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹200
தேசியம் மற்றும் காலனியப் பிரச்சனைகள் குறித்து... மார்க்ஸ் & ஏங்கல்ஸ் ஆசிரியர்: அய்ஜாஸ் அகமது பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹220
பேர் சொல்லும் நெல்லைச் சீமை ஆசிரியர்: அப்பணசாமி பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹260