டாக்டர்.மீ. பழனியப்பா

ஆண்மை பலமும், தாது விருத்தியும் தரும் எளிய சித்த மருத்துவம்
₹45
சித்தர் மூலிகை விஷ வைத்தியம்
₹50 ₹45 (10% OFF)
சித்தர்கள் அருளிய தொப்பை, உடல் எடை குறைய எளிய மருத்துவம்
₹40
சித்தர் மூலிகை விஷ வைத்தியம்
₹40
பெண்கள் எடுப்பான தோற்றம் பெற எளிய மருத்துவம்
₹25
சித்தர்கள் அருளிய கீரைகள், காய்கறிகள், பூக்கள், பழங்களின் மருத்துவ குணங்கள்
₹45
குழந்தை பாக்கியம், குழந்தை வளர்ப்புக்கு எளிய சித்த வைத்தியம்
₹65 ₹59 (10% OFF)
தலைமுடி பேன், பொடுகு நீங்க சித்த மருத்துவம்
₹35
பெண்களின் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு எளிய மருத்துவம்
₹40
குழந்தை பாக்கியம் குழந்தை வளர்ப்புக்கு எளிய வைத்தியம்
₹55
நங்கையர் நலன்காக்கும் சித்த மருத்துவம்
₹30
கடைச்சரக்குகள், கிழங்குகள், காய்களின் மருத்துவ குணங்கள்
₹45