இரா. முருகன்

இரா. முருகன் கதைகள் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹715
மூன்று விரல் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹215
தியூப்ளே வீதி ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹550
விஸ்வரூபம் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹625
வாழ்ந்து போதீரே ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹450
அச்சுதம் கேசவம் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹310
தியூப்ளே வீதி ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹450
1975 ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹450
அரசூர் வம்சம் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹500
ராயர் காபி ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹65
சைக்கிள் முனி ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹60
The Ghosts of Arasur ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: இந்தியன் ரைடிங் ₹250
நெம்பர் 40, ரெட்டைத் தெரு ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹200
பிராஜகெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹95
ப்ராஜக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹175
லண்டன் டயரி ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹200
இரா.முருகன் குறுநாவல்கள் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹250
நண்டு மரம் ஆசிரியர்: இரா. முருகன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹250