வே.முத்துக்குமார்

தி.க.சி.திரைவிமர்சனங்கள் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: ஆவாரம்பூ ₹40
நினைவோடைக் குறிப்புகள் தி.க.சி ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹95
இசைக்குறிப்புகளை மொழி பெயர்த்தல் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: ₹90
இசைக்குறிப்புகளை மொழிபெயர்த்தல் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹90
தி.க.சியின் நேர்காணல்கள் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: உயிர் எழுத்து பதிப்பகம் ₹140
தி.க.சி.கவிதைகள் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: ஆவாரம்பூ ₹40
தி.க.சி.மொழிபெயர்ப்புகள் ஆசிரியர்: வே.முத்துக்குமார் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் ₹400