வடகரை செல்வராஜ்

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு கையேடு ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹200
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதிகள் ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹180
வங்கி சேவைகள் (பாகம் - 1) ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹300
வங்கிகளின் டிஜிட்டல் சேவைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பதிப்பகம் ₹320
வங்கிகளின் டிஜிட்டல் சேவைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பதிப்பகம் ₹320