எஸ்.அருள்நம்பி

நர்மதாவின் சூப்பர் க்விஸ் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹100
சுந்தர காண்டம் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹65
சிறுவர்களுக்கான சித்திர சிறுகதைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹250
100 ஆண்டுகள் வாழ 200 ஆலோசனைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹90
சிந்துபாத்தின் சாகச கடற் பயணங்கள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹70
காந்திஜியின் பொன் மொழிகள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹50
சிறுவர்களுக்குப் பயன் தரும் பன்னாட்டு நீதிக்கதைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹300
நகைக்க வைக்கும் நாட்டுப்புறக் கதைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹12
சந்தன மலர்கள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: எல்.கே.எம்.பதிப்பகம் ₹100
சுந்தர காண்டம் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹75
வள்ளுவர் கடிதங்கள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹100
வாழ்க்கைப் படிகள் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹75
ஸ்ரீ இராமபிரான் ஆசிரியர்: எஸ்.அருள்நம்பி பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹130