மயில்மணி பதிப்பகம்

ஊஞ்சல்-சிறுகதைத் தொகுப்பு ஆசிரியர்: சோ.ம.செயராசன் பதிப்பகம்: மயில்மணி பதிப்பகம் ₹120