குறிஞ்சி பதிப்பகம்

சம்மி ஆச்சி
₹50 ₹45 (10% OFF)
ஆரோக்கியமாக வாழ எளிய மருத்துவம்
₹70 ₹63 (10% OFF)
வியப்பூட்டும் விந்தையான உண்மைச் செய்திகள்
₹60 ₹54 (10% OFF)
சில்லுக்கோடு
₹60 ₹54 (10% OFF)
ஆரோக்கியமாக வாழ மருத்துவ டிப்ஸ்
₹70 ₹63 (10% OFF)
போதி தர்மர்
₹100 ₹90 (10% OFF)
பல்லி ஓர் அறிவியல் பார்வை
₹25
தவளை நெரிக்கப்பட்ட குரல்
₹30
இறகுதிர்காலம்
₹110 ₹99 (10% OFF)
ஆதியில் யானைகள் இருந்தன
₹40
நம்ம கழுதை நல்ல கழுதை
₹25
பூச்சிகளின் தேசம்
₹120 ₹108 (10% OFF)
மயிலு
₹60 ₹54 (10% OFF)
ஊர்ப்புறத்துப் பறவைகள்
₹80 ₹72 (10% OFF)
உயிர்ப்புதையல்
₹110 ₹99 (10% OFF)
உயிர் இனிது
₹140 ₹126 (10% OFF)