பாரி நிலையம்

உணவு மருத்துவம் ஆசிரியர்: ச. கந்தசாமி முதலியார் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹125
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹140
வகைமை நோக்கில்...தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: முனைவர் பாக்யமேரி பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹250
இக்கால மொழியியல் ஆசிரியர்: டாக்டர் முத்துச்சண்முகன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹170
மொழி வரலாறு ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹160
திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம் ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹180
மொழிநூல் ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹125
ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே ஆசிரியர்: அறிஞர் அண்ணா பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹20
இலக்கிய மரபு ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹90
பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹250
இலக்கியத்திறனாய்வியல் ஆசிரியர்: மது.சு.விமலானந்தம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹120
நெடுந்தொகைச் செல்வம் ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹60
ஞானயோக ரகசியம் ஆசிரியர்: குரு.கருணையானந்த ஞானபூபதிகள் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹120
பதார்த்த குண சிந்தாமணி ஆசிரியர்: துர்க்காதாஸ் எஸ்.கே.ஸ்வாமி பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹100
தமிழ் இலக்கியத் தகவல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: தேவிரா (தேவி ராசேந்திரன்) பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹280
கண்ணன்பாட்டு ஆசிரியர்: சி .டி .சங்கர நாராயணன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹55
பாரதிதாசன் திருக்குறள் உரை ஆசிரியர்: ச.சு.இளங்கோ பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹140
பழமொழி நானூறு ( தெளிவுரையுடன்) ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹140
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹140
அழகின் சிரிப்பு ஆசிரியர்: சே.சுந்தரராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் ₹45