இருவாட்சி

தந்திர வாக்கியம் ஆசிரியர்: எம்.ஜி.சுரேஷ் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹200
சொற்களில் ஒளிந்துருக்கும் மௌனம் ஆசிரியர்: க.அம்சப்ரியா பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹200
இருவாட்சி ஆசிரியர்: ஜீவா பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹140
அய்யனார் கோயிலும் அபுபக்கர் வகையறாவும் ஆசிரியர்: கவி.வளநாடன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹90
யானைகளின் கானகம் ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரநாராயணன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹130
எட்டிக்குளத்துப் பேய்கள் ஆசிரியர்: இரா.கோவர்தன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹180
நிகழ்த்தப்பட்ட மரணங்கள் ஆசிரியர்: எம்.ஜி.சுரேஷ் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹250
நாட்குறிப்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆசிரியர்: ஆசு பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹80
ஒரு நாடோடிக் கலைஞன் மீதான விசாரணை ஆசிரியர்: அண்டனூர் சுரா பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹180
ஹைக்கூ பாவை ஆசிரியர்: ந.க.துறைவன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹30
தென்பெண்ணைக் கதைகள் ஆசிரியர்: அன்பாதவன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹130
பெண்ணுடல் பேராயுதம் ஆசிரியர்: புதிய மாதவி பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹100
மேய்ச்சல் காடு ஆசிரியர்: குமாரகேசன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹200
இலக்கியச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: ஆ. மாதவன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹300
இறந்த காலத்தின் சாம்பல் ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரநாராயணன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹120
வசிகரப் பொய்கள்2 ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரநாராயணன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹480
உலகம் போற்றும் திரைப்படங்கள் ஆசிரியர்: எம்.ஜி.சுரேஷ் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹130
நவீன தமிழக்கவிதைகளில் நாடகக் கூறுகள் காலமும் வெளியும் ஆசிரியர்: தமிழ்மணவாளன் பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹390
யெஸ் ஐ ஆம் யஷ்மின் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹100
குரு பௌர்ணமி ஆசிரியர்: நெல்லை சு.முத்து பதிப்பகம்: இருவாட்சி ₹120