ரேவதி பதிப்பகம்

ஐந்து நாடுகளில் ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் ஆசிரியர்: ஜே.ஜோபிரகாஷ் பதிப்பகம்: ரேவதி பதிப்பகம் ₹180
வங்கிகளின் டிஜிட்டல் சேவைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பதிப்பகம் ₹320
வங்கிகளின் டிஜிட்டல் சேவைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி ஆசிரியர்: வடகரை செல்வராஜ் பதிப்பகம்: ரேவதி பதிப்பகம் ₹320