கபிலன் பதிப்பகம்

வேர்களைத் தேடும் விழுதுகள் (தமிழகத்தில்) ஆசிரியர்: கிருங்கை சேதுபதிப.முத்துக்குமார சுவாமிசொ.அருணன் பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் ₹500
வேர்களைத் தேடும் விழுதுகள் ((அயலகத்தில்)) ஆசிரியர்: கிருங்கை சேதுபதிப.முத்துக்குமார சுவாமிசொ.அருணன் பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் ₹500
யாத்ரா சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: யாத்ரா ஸ்ரீநிவாஸன் பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் ₹150