எழுத்தேணி கல்வி தொண்டு அறக்கட்டளை

விடிவெள்ளியின் வருகை (16-ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் கல்வி ஒளி ஏற்றிய புனித சவேரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறு) ஆசிரியர்: சரவணா ராசேந்திரன் பதிப்பகம்: எழுத்தேணி கல்வி தொண்டு அறக்கட்டளை ₹100
குழந்தைக்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள் ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: எழுத்தேணி கல்வி தொண்டு அறக்கட்டளை ₹40