முகில் பதிப்பகம்

பறக்க ஒரு சிறகு கொடு ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹120
கொழும்பு வழியே ஒரு பயணம் (ஒரு மண்ணின் கதை) ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹120
சில்லறை சப்தங்கள் ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹70
உடைந்த கடவுள் ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹75
அறைகுடத்தின் நீரலைகள் ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹100
ஓட்டைக் குடிசை ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹100
கண்ணடிக்கும்... கை தட்டும்... ஆனால்... கவிதையல்ல ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹120
பொது சிவில் சட்டம் ஆசிரியர்: Dr.K.V.S ஹபீப் முஹம்மத் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹25
வாழ்வைச் செதுக்கும் ஒரு நிமிடம் ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹125
திரைமொழி ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: முகில் பதிப்பகம் ₹180