பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

உங்கள் ஜோதிடம்
₹60 ₹54 (10% OFF)
Learn Hindi Through English
₹45
Learn Kannada Through English
₹45
Learn Oriya Through English
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Tamil Through English
₹45
Learn Malayalam Through English
₹40
Learn Sanskrit Through English
₹45
Learn Marathi Through English
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Gujarathi Through English
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Punjabi Through English
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Arabic Through English
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Tamil Through Bengali
₹50 ₹45 (10% OFF)
Learn Tamil Through Malayalam
₹40
Learn Tamil Through Kannada
₹40
Learn Tamil Through Hindi
₹40
ஆங்கில உரையாடல்
₹70 ₹63 (10% OFF)
ஆங்கில உரையாடல்
₹70
30 நாட்களில் மலையாள பாஷை
₹45
Learn Telugu Through English
₹45