பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

Learn Telugu Through Hindi
₹40
30 நாட்களில் தெலுங்கு பாஷை
₹45
30 நாட்களில் அரபி பாஷை
₹45
30 நாட்களில் ஒரியா பாஷை
₹40
30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை-2
₹60
Learn Sanskrit Through English
₹45
English Grammer Through Tamil
₹40
Tamil-Hindi Dictionary Through Tamil
₹90
Learn Hindi Through Malayalam
₹45
Learn Malayalam Through Hindi
₹40
30 நாட்களில் குஜராத்தி பாஷை
₹35
Learn Kannada Through Hindi
₹45
Learn Kannada Through English
₹50
Learn Telugu Through English
₹50
Learn Malayalam Through English
₹45
Learn Engilsh Through Kannada
₹90
Learn Engilsh Through Telugu
₹90
Learn Tamil in 30 Days
₹45
30 நாட்களில் மலையாள பாஷை
₹45
Learn Tamil Through English
₹45