பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை 1
₹45
30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை-2
₹60 ₹57 (5% OFF)
30 நாட்களில் தெலுங்கு பாஷை
₹45 ₹43 (5% OFF)
30 நாட்களில் மலையாள பாஷை
₹45 ₹43 (5% OFF)
30 நாட்களில் கன்னட பாஷை
₹45
30 நாட்களில் அரபி பாஷை
₹45 ₹39 (15% OFF)
30 நாட்களில் ஸம்ஸ்கிருத பாஷை
₹45 ₹39 (15% OFF)
மோட்டார் ரீவைன்டிங் பாகம்-1
₹50 ₹48 (5% OFF)
மோட்டார் ரீவைன்டிங் பாகம்-2
₹35 ₹34 (5% OFF)
30 நாட்களில் ஆங்கில பாஷை
₹90
சுலபமாக நீங்களும் ஹிந்தியில் பேசலாம்
₹90
Improve Your Health Through English
₹40
மோட்டார் மெக்கானிஸம்
₹50
Learn Sanskrit Through English
₹45 ₹36 (20% OFF)
Learn Telugu Through Tamil
₹50
Transistor Repairing Through Tamil
₹15
Manovasiyam Through Tamil
₹35
30 நாட்களில் உருது பாஷை
₹45
30 நாட்களில் ஒரியா பாஷை
₹40
ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்
₹50