சவுத் ஏசியின் புக்ஸ்

தலித் மக்கள் மீதான வன்முறைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.விஸ்வநாதன் பதிப்பகம்: சவுத் ஏசியின் புக்ஸ் ₹300
சோவியத் புரட்சியின் விதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சவுத் ஏசியின் புக்ஸ் ₹70
சமூக நீதிக்கான அறப்போர் ஆசிரியர்: மு. ஆனந்தன் பதிப்பகம்: சவுத் ஏசியின் புக்ஸ் ₹350