அஸ்வின் பப்பிளிகேஷன்

சாரணர் இயக்கமும் பயிற்சியும் ஆசிரியர்: கள்ளிப்பட்டி சு.குப்புசாமி பதிப்பகம்: அஸ்வின் பப்பிளிகேஷன் ₹70
யோசனை - தளவை-மாசு.சௌந்தரராசன் ஆசிரியர்: தளவை-மாசு.சௌந்தரராசன் பதிப்பகம்: அஸ்வின் பப்பிளிகேஷன் ₹100
பாரதிராஜாவின் திரைப்படங்கள் -ஒரு பார்வை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: அஸ்வின் பப்பிளிகேஷன் ₹110