வாகை பதிப்பகம்

மரபை அழிக்கும் மரபணு மாற்று விதைகள் ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹65
அதிதி ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹200