ஸ்ரீகுருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ்

அமெரிக்க தகவல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: த.வ.சிவசுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீகுருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹120
இறவாப் புகழில் இராமானுஜர் (வைணவத் தமிழ் வளர்த்த மகானின் வரலாறும், புரட்சியும், அற்புதங்களும்) ஆசிரியர்: வசந்தனாயகன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீகுருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100