Malligai Publishing Company

மூட்டு வலியிலிருந்து முழுமையான விடுதலை ஆசிரியர்: பதிப்பகக் குழு பதிப்பகம்: Malligai Publishing Company ₹50
HOW TO WIN ELECTION SMARTLY ஆசிரியர்: SHARGUNA PRABHU.T பதிப்பகம்: Malligai Publishing Company ₹199
ஆயுள் வளர்க்கும் கொழுப்பு உணவுகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: Malligai Publishing Company ₹50
மனதில் உறுதி வேண்டாம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீபகவத் பதிப்பகம்: Malligai Publishing Company ₹100