நாதன் பதிப்பகம்

சுமார் எழுத்தாளனும் சூப்பர் ஸ்டாரும் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 1 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹160
எப்படி ஜெயித்தேன்?? ஆசிரியர்: எம்.ஜி.ஆர். பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹70
உலக சினிமா வரலாறு பாகம் 2 ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹260
சிறுவர் சினிமா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
ரிது பர்னோ கோஷ் ஆசிரியர்: ராஜ் மோகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
நாயகன் வான் கோ ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
ராஜா வேசம் ஆசிரியர்: சரசுராம் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
தற்காலச் சிறந்த கவிதைகள் ஆசிரியர்: விக்ரமாதித்யன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹70
காட்ஃபாதர் ஆசிரியர்: ராஜ் மோகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹200
தியான யாத்திரை ஈஷாவுடன் இமாலயா ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹70
அமரர் சுஜாதா - அறிவியல் புனைகதைகள் ஆசிரியர்: தமிழ்மகன் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
ஆண்குறி மையப் புனைவைச் சிதைத்தப் பிரதிகள் ஆசிரியர்: குட்டி ரேவதி பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹130
என்றும் தமிழிசை ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
நீலநாயின் கண்கள் ஆசிரியர்: அசதா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
உலகக் குறும்படங்கள் ஆசிரியர்: ஜேம்ஸ் அபிலாஷ் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
மனிதம் அதன் பெயர் ராம்பால் ஆசிரியர்: ஷீபா ராம்பால் பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
தமிழிசை வரலாறு ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
சில்வியா பிளாத் ஆசிரியர்: மணிக்குடுவை பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹300
உலக சினிமா வரலாறு 3 - நவீன யுகம் ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹300