சாமி வெளியீடு

அருணகிரிநாதர் பாடிய அருட்தலங்கள் ஆசிரியர்: ஆர்.சி.சம்பத் பதிப்பகம்: சாமி வெளியீடு ₹190
அறிஞர் அண்ணாவின் அற்புத உவமைகள் ஆசிரியர்: மன்னை சம்பத் பதிப்பகம்: சாமி வெளியீடு ₹50
மகாபாரதம் எழுதிய வியாசர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: ஆர்.சி.சம்பத் பதிப்பகம்: சாமி வெளியீடு ₹210