கீற்று வெளியீட்டகம்

எஸ்.ஹாஜாவின் பேனா ஆசிரியர்: எஸ்.ஹாஜா மைதீன் பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹0
மக்களு ஆசிரியர்: தக்கலை ஹலீமா பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹120
ஊரு நேச்சை ஆசிரியர்: ஹாமீம் முஸ்தபா பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹0
உய்ய்ய்... ஆசிரியர்: நாகா பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹70
காணிநிலம் உனக்கும் மந்தை வெளி எனக்கும் ஆசிரியர்: கவிபாலா பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹80
பிறப்பொக்கும் ஆசிரியர்: முனைவர் பொன்.எலியாஸ் பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹0
அம்மாவின் ரத்தம் ஆசிரியர்: பெ.அன்பு பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹0
சங்க இலக்கியம் பொது அறிவுக்களஞ்சியம் ஆசிரியர்: ஹாமீம் முஸ்தபா பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹200
அப்பாவின் விசில் சத்தம் ஆசிரியர்: நாணற்காடன் பதிப்பகம்: கீற்று வெளியீட்டகம் ₹70