ஸ்ரீசங்கராலயம்

ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடம் - எழுபது பீடாதிபதிகளின் குருபரம்பரை தொகுப்பு ஆசிரியர்: ஆர்.வைத்தியநாதன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீசங்கராலயம் ₹250