கல்கி

பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 4 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹750
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 5 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹750
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 2 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹750
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 3 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹750
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 1 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹750
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 3 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹770
Ponniyin Selvan (Comics) - Part 1 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹500
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 1 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹900
Ponniyin Selvan (Comics) - Part 3 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹500
Ponniyin Selvan (Comics) - Part 4 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹500
Ponniyin Selvan (Comics) - Part 2 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹500
Ponniyin Selvan (Comics) - Part 5 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹500
சிவகாமியின் சபதம் - பார்த்திபன் கனவு ( இரண்டு சேர்ந்த ஒரே புத்தகம் ) ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹320
பொன்னியின் செல்வன் -5 பாகங்கள் ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹700
பொன்னியின் செல்வன் (காமிக்ஸ்) - பாகம் 2 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹900
பொன்னியின் செல்வன் காமிக்ஸ் 5 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: நிலா காமிக்ஸ் ₹145
சிவகாமியின் சபதம் 2 பாகங்கள் ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹290
கள்வனின் காதலி ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹90
தியாக பூமி ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹115
சிவகாமியின் சபதம் 1To 4 ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹600