பசித்த மானிடம் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹325
பசித்த மானிடம் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹290
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க... ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹30
சங்கரர் ஆசிரியர்: டி.எம்.பி.மகாதேவன் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் ₹30
இந்தியத் தத்துவ இயலில் நிலைத்திருப்பனவும் அழிந்தனவும் ஆசிரியர்: தேவிபிரசாத் சட்டோபாத்தியாயா பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹650
புதிய பாடம் (கதைத் தொகுப்பு) ஆசிரியர்: இராமியா பதிப்பகம்: தமிழ்க் குடிஅரசுப் பதிப்பகம் ₹200
லாபம் தரும் மாடித்தோட்டம் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹80
எது நிற்கும்? ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
அழகுப் பாப்பாவுக்கு அதிர்ஷ்ட பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
அழகுப் பாப்பாவுக்கு ராசிக்கேற்ற பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
செல்லப் பாப்பாவுக்கு நட்சத்திரப்படி பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
மீராபாய் ஆசிரியர்: கே.எஸ்.ராமசாமி பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹0
சூரியகாந்திப் பூவின் கனவு ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் ₹52
அறிவை வளர்க்கும் விடுகதைகள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹35
பாரதியார் தேடியதும் கண்டதும் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹0
கு.ப.ரா ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹24
தெளிவு ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹17