மீராபாய் ஆசிரியர்: கே.எஸ்.ராமசாமி பதிப்பகம்: அல்லயன்ஸ் ₹0
பாரதியார் தேடியதும் கண்டதும் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹0
தெளிவு ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹17
அழகுப் பாப்பாவுக்கு அதிர்ஷ்ட பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
அழகுப் பாப்பாவுக்கு ராசிக்கேற்ற பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
செல்லப் பாப்பாவுக்கு நட்சத்திரப்படி பெயர்கள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருண் நிலையம் ₹20
கு.ப.ரா ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹24
குடும்ப ஆண்டவர்களை பூசைசெய்யும் நெறிமுறைகள் ஆசிரியர்: ஞானாச்சாரியார் பதிப்பகம்: இளமைமாறா இலக்கிய இயக்கம் ₹25
சங்கரர் ஆசிரியர்: டி.எம்.பி.மகாதேவன் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் ₹30
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க... ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹30
அறிவை வளர்க்கும் விடுகதைகள் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: அருணா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹35
சூரியகாந்திப் பூவின் கனவு ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் ₹52
லாபம் தரும் மாடித்தோட்டம் ஆசிரியர்: சாரதா வெங்கட் பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹80
சிதறும் கணங்கள்... ஆசிரியர்: அனிதா சரவணன் பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹90
இரு தேநீர் கோப்பைகள் இருவருக்குமிடையில்... ஆசிரியர்: அனிதா சரவணன் பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹100
இமயா... ஆசிரியர்: அனிதா சரவணன் பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹120
பிளாட்டோனிய காதல் ஆசிரியர்: அனிதா சரவணன் பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹150
எது நிற்கும்? ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
புதிய பாடம் (கதைத் தொகுப்பு) ஆசிரியர்: இராமியா பதிப்பகம்: தமிழ்க் குடிஅரசுப் பதிப்பகம் ₹200
பசித்த மானிடம் ஆசிரியர்: கரிச்சான் குஞ்சு பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹290